Formularz logowania

  • 07.jpg
  • 06.jpg
  • 09.jpg
  • 02.jpg
  • 10.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 08.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2018

piątek, 02 lutego 2018 18:05

Zapraszamy w środę, 14 lutego 2018 r. o godz. 15:30 na Plac Zwycięstwa w Gryficach do udziału w szóstej edycji "Nazywam się Miliard/ One Billion Rising" - proteście przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Szczegóły i dodatkowe informacje o tej inicjatywie poniżej.

Zapraszamy na naukę układu tanecznego. Próby tańca są dla wszystkich, nawet jeśłi uważasz, że masz "dwie lewe nogi".

Zapraszamy i te/tych, które/rzy chcą sobie przypomnieć i te osoby, które chcą się nauczyć:
- w czwartek 8 lutego godz. 19:00 (Szkoła Podstawowa nr 3, mała sala gimnastyczna),
- we wtorek 13 lutego godz. 19:00 (Szkoła Podstawowa nr 3, mała sala gimnastyczna).

One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard) to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw
– przemoc seksualną.
W tym roku wspólną akcją chcemy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym.
Dlaczego?
Ponieważ analiza ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazała, że:
•    50% programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta,
•    90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci,
•    tylko jeden program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet,
•    tylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.
Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać.
Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.
To okazja do zaapelowania do lokalnych decydentek i decydentów, by temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt stał się dla nich jednym z priorytetowych działań. To także apel do kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych, by kwestie przemocy wobec kobiet włączyli do swoich wyborczych programów.
Chcemy pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem.

 

Źródło: http://feminoteka.pl/

Czytany 371 razy