Formularz logowania

 • 02.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 08.jpg
 • 10.jpg
 • 05.jpg
 • 03.jpg
 • 09.jpg
 • 07.jpg
 • 06.jpg

Deklaracja dostępności Gryficki Dom Kultury

niedziela, 21 listopada 2021 10:10

Deklaracja dostępności Gryficki Dom Kultury

Gryficki Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gryficki Dom Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszędzie zapewniamy alternatywę tekstową dla wszystkich treści nietekstowych.
 • W multimediach nie jest zawarta alternatywa tekstowa zawiera przynajmniej opisowe określenie treści nietekstowej.
 • Nie jest zapewniona alternatywa tekstowa dla nagrań dźwiękowych przedstawiająca tę samą treść, co nagranie audio.
 • Nie jest zapewniona alternatywa tekstowa albo audiodeskrypcja dla nagrań zawierających tylko wideo przedstawiająca tę samą treść, co nagranie wideo.
 • Nie posiadamy audiodeskrypcji lub alternatywy tekstowej dla mediów (nagranie).
 • Nie zapewniamy tłumaczenia w języku migowym wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz).
 • Treść jest ograniczona do jednej orientacji wyświetlania – pionowo.
 • Częściowo ułatwiamy oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła – nie tylko kolory ale i kształty przycisków.
 • Nie zapewniamy dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Nie ograniczamy użytkownikom czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.
 • Prezentujemy treści tak, aby nie wywoływały napadów padaczkowych.
 • Częściowo zapewniamy użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje. Wykorzystujemy do tego tytuły, nagłówki treści, nawigację menu.
 • Nie zapewniamy użytkownikom obsługi funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.
 • Treści na stronie są możliwe do odczytania i zrozumienia.
 • Nasza strona internetowa otwiera się, wygląda i działała w sposób przewidywalny.
 • Nie zapewniamy całkowitej zgodności z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami asystującymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Łukomski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 913842688

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gryfickiego Domu Kultury
 • Adres: Gryficki Dom Kultury
  ul. Niepodległości 53
  72-300 Gryfice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 913842688

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gryficki Domu Kultury, ul. Niepodległości 53

Do budynku prowadzi 1 wejście głowne, które znajduje się na tzw. wysokim parterze, do którego prowadzą schody. Na parterze, po lewej stronie znajdują sala  "kawiarenka" i część bufetowa. Na wprost głownego wejścia, w holu usytuowane są schody prowadzące na salę widowiskową. Po prawej stronie znajduje się sekretariat, gabinet muzyczny oraz korytarz w którym usytuowane 2 toalety (w tym 1 przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz szatnia. Hol parteru przedzielony jest jednym stopniem (podwyższeniem). Sala widowiskowa usytuowana jest na 1 piętrze, miejsca siedzące znajdują sie po prawej stronie.

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających sie na wózkach. Istnieje możliwość pomocy fizycznej, we wniesieniu lub wprowadzeniu odób niepełnosprawnych do budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekteraracje lub przez kontakt telefoniczny - tel. 913842688).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W otoczeniu budynku znajdują się 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Czytany 3678 razy