Formularz logowania

  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 06.jpg
  • 05.jpg
  • 10.jpg
  • 04.jpg
  • 07.jpg
  • 01.jpg

„CZAS POLONEZA” – 3 MAJA 2020 GRYFICE

niedziela, 03 maja 2020 13:03

Obchodzimy dziś Święto Narodowe – 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Dokument uchwalony 3 maja 1791r. był pierwszą pisaną Konstytucją w Europie i drugą – po
Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787r. – w świecie, powstał przy współpracy posłów
uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska. Ta „ustawa
rządowa” zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa.
Konstytucja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco
demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz
zapewniła chłopom ochronę państwa i zniosła też formalnie liberum veto. Polska stała się
monarchią konstytucyjną opartą o zasady zwierzchnictwa narodu, trójpodziału władzy
i głosowania większością głosów.


Konstytucja była dokumentem, który przywrócił Polakom nadzieję na poczucie
odpowiedzialności za swój kraj.


Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej,
łączącego nas szczególnie w momentach przełomowych, a kolejne rocznice jej uchwalenia są
okazją do zamanifestowania wolności narodu względem obcej władzy, czy suwerenności
społeczeństwa wobec rządzących.


Dziś warto przypominać sobie te wartości zawarte w polskim akcie prawnym sprzed ponad
200 lat. Mają one bowiem charakter uniwersalny i ponadczasowy. Ten historyczny dokument
jest dla nas symbolem i dowodem obywatelskiej mobilizacji i odpowiedzialności za ojczyznę.


Majowe święto jest więc dla nas powodem do radości i dumy, ale i do głębokiej refleksji.


W dniu dzisiejszym, nie mając możliwości do tradycyjnego już spotkania się na Placu
Zwycięstwa, zapraszamy online do wysłuchania i obejrzenia występów zespołów
artystycznych i uczniów Ogniska Muzycznego z Gryfickiego Domu Kultury oraz gryficzan,
którzy nadesłali nam swoje filmiki aby uczcić z nami „CZAS POLONEZA”.

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

Część VI

Część VII

Część VIII

Część IX

Część X

 
Czytany 328 razy