Formularz logowania

  • 07.jpg
  • 06.jpg
  • 01.jpg
  • 10.jpg
  • 08.jpg
  • 02.jpg
  • 09.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie -Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych

czwartek, 11 listopada 2021 21:52

Szanowni Państwo,

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie informuje, że po przerwie pandemicznej wraca do organizacji  przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Zapraszamy do udziału w Miejskim Przeglądzie Zespołów Teatralnych, które są eliminacjami do przeglądu wojewódzkiego. Eliminacje miejskie odbędą się 13-15 maja 2022 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, natomiast przegląd wojewódzki odbędzie się w Świdwińskim Ośrodku Kultury 27-29.05.2022 r.

Zgłoszenia wraz z scenariuszami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2022 r. na adres Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (Dział Edukacji Artystycznej) lub osobiście pokój 110 w Zamku I piętro wejście A z dużego dziedzińca.

Szczegółowe informacje nr tel. 091 434 83 27.

Czytany 49 razy