Formularz logowania

  • 06.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg
  • 10.jpg
  • 08.jpg
  • 01.jpg
  • 07.jpg
  • 09.jpg

KOMUNIKAT DYREKTOR GDK

środa, 01 grudnia 2021 20:06

KOMUNIKAT DYREKTOR GDK

zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowaną 29 listopada 2021r. w Dzienniku Ustaw

z dniem 01 grudnia 2021r. wprowadza się obowiązujące limity dla osób uczestniczących w wydarzeniach/ imprezach kulturalnych w Gryfickim Domu Kultury, Muzeum i Galerii „Brama”, w świetlicach wiejskich oraz dla gości hotelowych w Domu Pracy Twórczej:

1. W wydarzeniu organizowanym w Gryfickim Domu Kultury może brać udział określona liczba widzów/ słuchaczy (limit 50% miejsc w pomieszczeniu), która dla poszczególnych przestrzeni wynosi:

hol – 20 osób,

kawiarenka – 40 osób,

sala widowiskowa – 120 osób.

2. W Muzeum i Galerii „Brama” jednorazowo może przebywać maksymalnie 10 osób (po 5 osób w poszczególnych salach wystawowych).

3. W zajęciach i wydarzeniach organizowanych w świetlicach wiejskich, obowiązuje zachowanie 15m2 na osobę.

4. W Domu Pracy Twórczej obowiązuje limit 50% obłożenia w pokojach hotelowych.

Ponadto nadal obowiązują:

korzystający z przestrzeni obiektów uczestnicy wydarzenia/ goście mają obowiązek:

zachowania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,

używania płynu dezynfekującego do rąk ustawionego w ogólnodostępnych miejscach w obiekcie (przy wejściu do obiektu, w toaletach) każdorazowo przy wejściu do budynku,

zakrywania ust i nosa maseczkami.

        

Gryficki Dom Kultury zastrzega sobie prawo do odmowy osobie wstępu do obiektów  i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez nią środków ochrony osobistej.

Niniejsze procedury obowiązują od 01 – 17 grudnia 2021r.

Czytany 159 razy